കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ഡെലീന പിന്‍ഹീറോവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 31
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വടുതല വെസ്റ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് ഡെലീന പിന്‍ഹീറോ
വിലാസം ചീനിക്കപറമ്പില്‍, എസ്.ആര്‍.എം റോഡ്, പച്ചാളം-682012
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9567781776
വയസ്സ് 63
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിപ്ലോമ
തൊഴില്‍