കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

മാലിനി ബിജുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 29
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഐലന്റ് നോര്‍ത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് മാലിനി ബിജു
വിലാസം ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് നമ്പര്‍ ഇ3-19, 12-ാം ക്രോസ് റോഡ്, വെല്ലിംഗ്ടണ്‍ ദ്വീപ്-682003
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495126235
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ ഇംഗ്ലീഷ്
തൊഴില്‍