കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ഷീബ ലാല്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 27
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി വെളി
മെമ്പറുടെ പേര് ഷീബ ലാല്‍
വിലാസം 27/303, അറക്കല്‍ വീട്, ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചിവെളി, ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി-682001
ഫോൺ 04842229904
മൊബൈല്‍ 9446319904
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ വീട്ടമ്മ