കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ആന്‍റണി കെ ജെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 26
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നസ്രത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് ആന്‍റണി കെ ജെ
വിലാസം 27/433, കുരിശിങ്കല്‍ വീട്, സ്റ്റാച്യു റോഡ്, നസ്രേത്ത്-682002
ഫോൺ 04842220832
മൊബൈല്‍ 9895543777
വയസ്സ് 61
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകന്‍