കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

പ്രകാശ് പി.എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 24
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മൂലങ്കുഴി
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രകാശ് പി.എസ്
വിലാസം 24/1000, പൂയപ്പള്ളി വീട്, മൂലംകുഴി, മുണ്ടംവേലി-682002
ഫോൺ 04842226528
മൊബൈല്‍ 9895293490
വയസ്സ് 0
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍