കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ജോസ്മേരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 23
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മാനാശ്ശേരി
മെമ്പറുടെ പേര് ജോസ്മേരി
വിലാസം മാളിയേക്കല്‍ വീട്, ആര്യാട് അത്തിപ്പൊഴി റോഡ്, മുണ്ടംവേലി-682507
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9605700439
വയസ്സ് 28
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ വീട്ടമ്മ