കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

അഡ്വ. സുനില ശെല്‍വന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 21
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുല്ലാര്‍ദേശം
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ. സുനില ശെല്‍വന്‍
വിലാസം 21/1909, കാട്ടിപ്പറമ്പില്‍ വീട്, പുല്ലാര്‍ദേശം, പള്ളുരുത്തി-682006
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9249775979
വയസ്സ് 0
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ വക്കീല്‍