കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

കുഞ്ഞച്ചന്‍ കെ കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തോപ്പുംപടി
മെമ്പറുടെ പേര് കുഞ്ഞച്ചന്‍ കെ കെ
വിലാസം 11/241, കൊല്ലച്ചനയില്‍ വീട്, ടി &ആര്‍ ക്രോസ് റോഡ്, തോപ്പുംപടി-682005
ഫോൺ 04842220110
മൊബൈല്‍ 9847355472
വയസ്സ് 67
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ എക്കണോമിക്സ്
തൊഴില്‍ റിട്ടയേര്‍ഡ് ബാങ്ക് ജീവനം