കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ഷൈനി മാത്യുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഫോര്‍ട്ട് കൊച്ചി
മെമ്പറുടെ പേര് ഷൈനി മാത്യു
വിലാസം 1/318, റിവര്‍ റോഡ്, ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി-682001
ഫോൺ 04842216191
മൊബൈല്‍ 9946411155
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്.സി മാത്തമാറ്റിക്സ്
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്