മുനിസിപ്പാലിറ്റി || സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (വയനാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

എല്‍സി പൌലോസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 24
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി
മെമ്പറുടെ പേര് എല്‍സി പൌലോസ്
വിലാസം മേലേത്ത്, കല്ലുവയല്‍, സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി-673592
ഫോൺ 04936225267
മൊബൈല്‍ 9744812037
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ കൃഷി