മുനിസിപ്പാലിറ്റി || സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (വയനാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

ശരത്.എം.സിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഒാടപ്പള്ളം
മെമ്പറുടെ പേര് ശരത്.എം.സി
വിലാസം മുടശ്ശേരിയില്‍ ഹൌസ്, ഓടപ്പള്ളം, വള്ളുവാടി-673592
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9048222219
വയസ്സ് 32
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി,ഐ.റ്റി.ഐ(ഡീസല്‍ മെക്കാനിക്ക്)
തൊഴില്‍ കൂലി