മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

മുഹമ്മദ് അബ്ദുല്‍ റഹിമാന്‍ എന്ന എന്‍ പി ബാവവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 43
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെട്ടിപ്പടി
മെമ്പറുടെ പേര് മുഹമ്മദ് അബ്ദുല്‍ റഹിമാന്‍ എന്ന എന്‍ പി ബാവ
വിലാസം നടമ്മല്‍ പുതിയകത്ത് ദയ മന്‍സില്‍, സി എച്ച് നഗര്‍, ചെട്ടിപ്പടി-676319
ഫോൺ 04942410076
മൊബൈല്‍ 9961074995, 8136874995
വയസ്സ് 59
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം അഞ്ചാം തരം
തൊഴില്‍