മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

ഭവ്യാരാജ് കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 27
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുരിക്കല്‍ റോഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് ഭവ്യാരാജ് കെ
വിലാസം കൃഷ്ണസദന്‍, പരപ്പനങ്ങാടി, നെടുവ-676303
ഫോൺ 04942410511
മൊബൈല്‍ 9745126724
വയസ്സ് 29
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ടി ടി സി, ബി എ, എം എ, ബി എഡ്, സെറ്റ്
തൊഴില്‍