മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

നൗഫല്‍ ഇല്ലിയന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പനയത്തില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് നൗഫല്‍ ഇല്ലിയന്‍
വിലാസം ഇല്ലിയന്‍ മഹല്‍, പറപ്പില്‍ റോഡ്, പരപ്പനങ്ങാടി-676303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995400926
വയസ്സ് 34
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ കച്ചവടം