മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

ബുഷ്റ ഹാറൂണ്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മൊടുവിങ്ങല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ബുഷ്റ ഹാറൂണ്‍
വിലാസം നിസാ മന്‍സില്‍, പാലത്തിങ്ങല്‍, ഉള്ളണം-676303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895694987
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം എ ഹിസ്റ്ററി, എം എ പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്, ബി എഡ്
തൊഴില്‍ അദ്ധ്യാപിക