മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

ഷഹര്‍ബാനുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വടക്കേ കടപ്പുറം
മെമ്പറുടെ പേര് ഷഹര്‍ബാനു
വിലാസം കുറ്റിക്കാട്ട് ഹൌസ്, ആലുങ്ങല്‍ ബീച്ച്, ചെട്ടിപ്പടി-676319
ഫോൺ 9645657080
മൊബൈല്‍ 9061426070
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ടൈലറിംഗ്