തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - വെളിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 വെള്ളിസ്രാക്കല്‍ കെ.എസ് വിനീഷ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
2 വെളിയനാട് വടക്ക് സനില്‍ കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ കെ.സി (എം)പി.ജെ.ജെ ജനറല്‍
3 മുക്കോടി ജയിംസ് ജോസഫ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
4 കുമരങ്കരി മായാദേവി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
5 തച്ചേടം ഓമന രാജപ്പന്‍ മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
6 കുന്നംകരി ബിന്ദുമോള്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
7 കിടങ്ങറ ആശാ മനോജ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
8 കിടങ്ങറ ബസാർ തെക്ക് എം.പി സജീവ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
9 കിടങ്ങറ ബസാർ സിന്ധു സൂരജ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
10 കുരിശുംമൂട് സഞ്ചു റ്റി. തങ്കച്ചന്‍ മെമ്പര്‍ ജെ.കെ.സി വനിത
11 വെളിയനാട് തെക്ക് രാജേഷ് കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
12 വില്ലേജ് ഓഫീസ് അഭിലാഷ് പി.എം മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
13 പൂച്ചാൽ അനു എബ്രഹാം മെമ്പര്‍ കെ.സി (എം)പി.ജെ.ജെ വനിത