തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - ആര്യാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 സാംസ്ക്കാരിക നിലയം സന്തോഷ് ലാല്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
2 കൈതത്തില്‍ ഷീനമോള്‍ ശാന്തിലാല്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
3 ആശാന്‍ സ്മാരക ഗ്രന്ഥശാല കവിത ഹരിദാസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
4 കോമളപുരം റ്റി കെ ദിലീപ് കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
5 ലൂഥറന്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ എം അനില്‍കുമാർ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
6 കൃഷി ഭവന്‍ സിന്ധു രാധാകൃഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
7 ചാരംപറമ്പ് റ്റി ആർ വിഷ്ണു മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
8 സര്‍ഗ്ഗവാര്‍ഡ് സിജി നവാസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
9 ചെമ്പന്തറ പി യു അബ്ദുല്‍കലാം മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
10 തിരുവിളക്ക് ബിജുമോന്‍ ജി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
11 അയ്യങ്കാളി പി കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
12 നവാദര്‍ശ പ്രസീത ബാബു മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
13 രാമവര്‍മ്മ ബിപിന്‍‍ രാജ് ബി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
14 പഷ്ണമ്പലം അഡ്വ എം രവീന്ദ്രദാസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
15 ഐക്യഭാരതം സിനിമോള്‍ ജോജി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
16 നോണ്‍ടൌണ്‍ തുമ്പോളി മിനി ജോസഫ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
17 തുമ്പോളി തീരദേശം കെ എ അശ്വനി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
18 എ എസ് കനാല്‍ അഡ്വ.ഷീന സനല്‍കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത