തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - മുഹമ്മ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പുത്തനങ്ങാടി നസീമ ടീച്ചര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
2 തുരുത്തന്‍കവല റ്റി.സി മഹീധരന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
3 പൂജവെളി ലൈല ഷാജി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
4 ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രി സി.ഡി വിശ്വനാഥന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
5 ആസാദ് വിനോമ്മ രാജു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
6 എസ് എന്‍ വാര്‍ഡ് ജി സതീഷ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
7 പഞ്ചായത്ത് നിഷ പ്രദീപ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
8 മുഹമ്മ കെ എസ് ദാമോദരന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
9 മുക്കാല്‍വട്ടം എസ്.റ്റി റെജി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
10 പെരുന്തുരുത്ത് എം ചന്ദ്ര മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
11 മദര്‍ തെരേസ വി വിഷ്ണു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
12 ജനക്ഷേമം അഡ്വ. ലതീഷ് ബി ചന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
13 ആര്യക്കര എന്‍.ടി. റെജി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
14 എസ് എന്‍ വി കുഞ്ഞുമോള്‍ ഷാനവാസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
15 കല്ലാപ്പുറം സ്വപ്ന ഷാബു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
16 കായിക്കര ഷെജിമോള്‍ സജീവ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത