തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 മായിത്തറ വടക്ക് മിനി പവിത്രന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
2 സുഭാഷ് ജോഷിമോന്‍ എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
3 ചെറുവാരണം അശ്വിന്‍ ആര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
4 അയ്യപ്പന്‍ഞ്ചേരി ബൈരഞ്ജിത് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
5 പുത്തനമ്പലം റ്റി പി കനകന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
6 മൂലംവെളി ഇന്ദിര മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
7 കൂറ്റുവേലി പുഷ്പവല്ലി എ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
8 ഇല്ലത്തുകാവ് ദീപുമോന്‍ സി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
9 വെമ്പളളി ജ്യോതിമോള്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
10 ചാത്തനാട് ഫെയ്സി വി ഏര്‍നാട് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
11 മംഗളാപുരം ജോളി അജിതന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
12 ലൂഥറന്‍ സുരേഷ് കെ.എസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
13 കണ്ണര്‍ക്കാട് കമലമ്മ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
14 കഞ്ഞിക്കുഴി ഷീല പ്രതീഷ് ബെല്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
15 കുമാരപുരം രജനി രവിപാലന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
16 കളത്തിവീട് എം സന്തോഷ് കുമാര്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
17 ചാലുങ്കല്‍ സി.കെ പുഷ്പാംഗദന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
18 മായിത്തറ ഗീത കാര്‍ത്തികേയന്‍ പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) വനിത