തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - കുത്തിയതോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പള്ളിത്തോട് പി പി പ്രതീഷ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
2 പൊന്‍പുറം സുഗതന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
3 പറയകാട് വെസ്റ്റ് ആശാലത മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
4 പറയകാട് ഈസ്റ്റ് കല്പനാദത്ത് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
5 തഴുപ്പ് മഹിളാമണി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
6 നാളികാട്ട് ദീപ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
7 കുത്തിയതോട് ടൌണ്‍ സനീഷ് പായിക്കാട് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
8 ഓഫീസ് വാര്‍ഡ് എം ജി രാജേശ്വരി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
9 പാട്ടുകുളങ്ങര വത്സല പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ ജനറല്‍
10 തട്ടാപറമ്പ് എന്‍ രൂപേഷ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
11 ഹോസ്പിറ്റല്‍ വാര്‍ഡ് ശ്രീദേവി ബി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
12 മുത്തുപറമ്പ് ഹസീന സാദിഖ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
13 നാലുകുളങ്ങര സിന്ധു ബിജു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
14 തിരുമല ഈസ്റ്റ് വി എ ഷെറീഫ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
15 തിരുമല വെസ്റ്റ് കൃഷ്ണദാസ് എസ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
16 പി എച്ച് സി വാര്‍ഡ് ഷീജ സ്റ്റിഫന്‍സണ്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത