തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - നിലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 എലിക്കുന്നാംമുകള്‍ നിഷ ഹരീന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
2 വലിയവഴി വിനോദ് ബി. മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
3 നെടുംപച്ച കിഴക്കുംകര റാഫി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
4 മുളയക്കോണം സുനില്‍ എസ്.എല്‍. മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
5 മുരുക്കുമണ്‍ വിനീത വി. പ്രസിഡന്റ് ഐ.എന്‍.സി വനിത
6 പുതുശ്ശേരി എസ്.ജയശ്രീ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
7 കോളേജ് അഡ്വ.നിയാസ് മാറ്റാപ്പള്ളി വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
8 വെള്ളാംപാറ സിബിന്‍ എം.കെ. മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
9 ചേറാട്ടുകുഴി ഹസീന ബുഹാദ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
10 ടൌണ്‍ എ.എം റാഫി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
11 ബംഗ്ളാംകുന്ന് ഷെമീന പറമ്പില്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
12 വേയ്ക്കല്‍ ഷൈലജ ബീവി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
13 കൈതോട് ലേഖകുമാരി എ.എല്‍. മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത