തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - നീണ്ടകര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 എ.എം.സി പി ആര്‍ രജിത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
2 പുത്തന്‍തുറ രമ്യാ വിനോദ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
3 ഫിഷര്‍‌മെന്‍കോളനി കെ രാജീവന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
4 പന്നയ്ക്കല്‍തുരുത്ത് രജനി വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ വനിത
5 ആനാംകണ്ടം ബി അനില്‍കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
6 മേരിലാന്റ് ആഗ്നസ് മെമ്പര്‍ ആര്‍.എസ്.പി വനിത
7 നീണ്ടകര ജോളി പീറ്റര്‍ മെമ്പര്‍ ആര്‍.എസ്.പി വനിത
8 പോര്‍ട്ട് വാര്‍ഡ് ഷേര്‍ളി ഹെന്‍ട്രി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
9 വേട്ടുതറ ഹെലന്‍ രാജന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
10 പരിമണം തെക്ക് ശരത് കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി
11 പരിമണം സേതുലക്ഷ്മി എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
12 ഫൌണ്ടേഷന്‍ യു ബേബിരാജന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
13 ആല്‍ത്തറ ബീച്ച് മിനു ജയകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ആര്‍.എസ്.പി ജനറല്‍