തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

പാലക്കാട് - ചിറ്റൂര്‍ തത്തമംഗലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ചേരുംകോട് ശ്രീലക്ഷ്മി കലാധരന്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
2 ബസ് സ്റ്റാന്‍റ് വാര്‍ഡ് സി മുഹമ്മദ് സലീം കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
3 അരംഗം പ്രിയ ബി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
4 ചെമ്പകശ്ശേരി ഓമന കണ്ണന്‍കുട്ടി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
5 അമ്പാട്ടുപാളയം ഷീജ സി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
6 മുതുകാട് ആരോഗ്യസ്വാമി(യേശു) കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
7 കടംമ്പിടി ഉഷ വി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
8 വടക്കത്തറ കെ എല്‍ കവിത ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
9 നരംകുഴി എം ഉണ്ണി കൃഷ്ണന്‍ കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
10 കിഴക്കത്തറ അച്ചുതാനന്ദ് മേനോന്‍ ആര്‍ കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
11 കണ്ണാന്തറ ബാബു ആര്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
12 കൊശത്തറ സുചിത്ര സി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
13 കച്ചേരിമേട് അനിത കുട്ടപ്പന്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
14 ആര്യമ്പള്ളം ഷീജ കെ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
15 ദേവാങ്കപുരം വല്‍സല ആര്‍ കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
16 വാല്‍മുട്ടി കെ സുമതി കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
17 അണിക്കോട് ശ്രീ ദേവി രഘുനാഥ് കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
18 തെക്കേഗ്രാമം ആര്‍ കിഷോര്‍ കുമാര്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
19 തറക്കളം ശിവകുമാര്‍ എം വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
20 കുന്നത്തുപാളയം ബാബു ദാസ് കെ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
21 കോളേജ് വാര്‍ഡ് എം മുകേഷ് കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ എസ്‌ സി
22 ബംഗ്ലാപറമ്പ് കെ സി പ്രീത് കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
23 പരുത്തികാവ് ശോഭന കെ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
24 തുമ്പിച്ചിറ റാഫി എം കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
25 മന്ദത്തുകാവ് ജയന്തി എം ജി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
26 ശ്രീകുറുംമ്പക്കാവ് സബിതമോള്‍ പി എച്ച് കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
27 കടവളവ് വിജു സി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
28 ഗ്രാമം വാര്‍ഡ് കെ മധു കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
29 മേട്ടുവളവ് സദ്ദാം ഹുസൈന്‍ ഡി കൌൺസിലർ എസ്.ഡി.പി.ഐ ജനറല്‍