തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

പത്തനംതിട്ട - പന്തളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 തോട്ടക്കോണം പടിഞ്ഞാറ് സൌമ്യ സന്തോഷ് കൌൺസിലർ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി വനിത
2 തോട്ടക്കോണം കിഴക്ക് കെ.ആര്‍ വിജയകുമാര്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
3 മുളമ്പുഴ ബന്നി മാത്യു കൌൺസിലർ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
4 മുളമ്പുഴ കിഴക്ക് സുനിത വേണു കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
5 മങ്ങാരം പടിഞ്ഞാറ് ശ്രീദേവി കെ വി കൌൺസിലർ ബി.ജെ.പി വനിത
6 മങ്ങാരം കിഴക്ക് പുഷ്പലത പി കെ കൌൺസിലർ ബി.ജെ.പി വനിത
7 തോന്നല്ലൂര്‍ കിഴക്ക് കെ ആര്‍ രവി കൌൺസിലർ കെ.സി (ജെ) ജനറല്‍
8 തോന്നല്ലൂര്‍ തെക്ക് ലസിത ടീച്ചര്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
9 ഉളമയില്‍ സക്കീര്‍.എച്ച് കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
10 കടയ്ക്കാട് ഷെഫിന്‍ റജീബ് ഖാന്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
11 കടയ്ക്കാട് കിഴക്ക് ശ്രീലേഖ ആര്‍ കൌൺസിലർ ബി.ജെ.പി വനിത
12 കുരമ്പാല വടക്ക് കെ വി പ്രഭ കൌൺസിലർ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി
13 കുരമ്പാല തെക്ക് കോമളവല്ലി ജെ കൌൺസിലർ ബി.ജെ.പി വനിത
14 കുരമ്പാല ഠൌണ്‍ ഉഷ മധു കൌൺസിലർ ബി.ജെ.പി വനിത
15 കുരമ്പാല പടിഞ്ഞാറ് അച്ചന്‍ കുഞ്ഞ് ജോണ്‍ കൌൺസിലർ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
16 ആതിരമല കിഴക്ക് അജിത കുമാരി പി ജി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
17 ആതിരമല പടിഞ്ഞാറ് രാജേഷ് കുമാര്‍ ജി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
18 ഇടയാടി തെക്ക് അംബിക രാജേഷ് കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
19 ഇടയാടി ബിന്ദുകുമാരി കൌൺസിലർ ബി.ജെ.പി വനിത
20 തവളംകുളം സീന കെ കൌൺസിലർ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
21 തവളംകുളം തെക്ക് ശോഭനകുമാരി വി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ എസ്‌ സി വനിത
22 ചിറമുടി മഞ്ജുഷ സുമേഷ് കൌൺസിലർ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി വനിത
23 ചിറമുടി വടക്ക് സൂര്യ എസ് നായര്‍ കൌൺസിലർ ബി.ജെ.പി വനിത
24 പൂഴിക്കാട് അഡ്വ. രാധാകൃഷ്ണന്‍ ഉണ്ണിത്താന്‍ കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
25 മെഡിക്കല്‍ മിഷന്‍ രമ്യ യു ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
26 പന്തളം ഠൌണ്‍ രാധാ വിജയകുമാര്‍ കൌൺസിലർ ബി.ജെ.പി വനിത
27 പന്തളം ഠൌണ്‍ പടിഞ്ഞാറ് രശ്മി.പി കൌൺസിലർ ബി.ജെ.പി വനിത
28 മുട്ടാര്‍ പന്തളം മഹേഷ് കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
29 പൂഴിക്കാട് പടിഞ്ഞാറ് കിഷോര്‍ കുമാര്‍ കെ കൌൺസിലർ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി
30 എം.എസ്.എം. രത്നമണി സുരേന്ദ്രന്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
31 ചേരിയ്ക്കല്‍ കിഴക്ക് റ്റി.കെ സതി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
32 ചേരിയ്ക്കല്‍ പടിഞ്ഞാറ് അരുണ്‍.എസ് കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
33 മുടിയൂര്‍കോണം സുശീല സന്തോഷ് ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍