തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - ചിറക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കൊച്ചാലുംമൂട് സുചിത്ര പി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
2 ഉളിയനാട് ദിലീപ് ഹരിദാസന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
3 കോളേജ് വാര്‍ഡ്‌ വിനിത ദിപു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
4 കണ്ണേറ്റ ജയകുമാർ എസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
5 ഏറം തെക്ക് മേരി റോസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
6 ചിറക്കര സുബി പരമേശ്വരന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
7 കുളത്തൂര്‍കോണം ദേവദാസ് കെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
8 ചിറക്കരക്ഷേത്രം സുദർശനന്‍പിള്ള ബി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
9 ഇടവട്ടം സജില ടി. ആര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
10 ചിറക്കരത്താഴം സുശീലാദേവി സി പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ വനിത
11 കുഴുപ്പില്‍ മിനിമോള്‍ ജോഷ്‌ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
12 പോളച്ചിറ സുജയ് കുമാര്‍ കെ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
13 ഒഴുകുപാറ രജനീഷ് എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
14 നെടുങ്ങോലം സുരേന്ദ്രന്‍ കെ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
15 മാലക്കായല്‍ രാഗിണി എല്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
16 നെടുങ്ങോലം പടിഞ്ഞാറ് രതീഷ്‌ എം. ആര്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി