തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2015

മലപ്പുറം - തിരൂരങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 തൃക്കുളം പാലത്തിങ്ങല്‍ അവറാന്‍കുട്ടി എം കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
2 പതിനാറുങ്ങല്‍ സി പി. ഹബീബ ബഷീര്‍ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
3 കാരയില്‍ എ ടി. വത്സല കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
4 കക്കുന്നത്ത്പ്പാറ ഷാഹിന തിരുനിലത്ത് കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
5 പന്താരങ്ങാടി ബിന്ദു പന്താവൂര്‍ നായര്‍ വീട്ടില്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
6 കരിപറമ്പ് സുലൈമാന്‍ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
7 മാനിപ്പാടം മൊയ്തീന്‍ എം.എന്‍ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
8 ചെമ്മാട് നോര്‍ത്ത് ജൂലി ടി.കെ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
9 മമ്പുറം പട്ടാളത്തില്‍ ഹംസ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
10 തിരൂരങ്ങാടി ഈസ്റ്റ് മുംതാസ് കെ.വി കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
11 സൌദാബാദ് റഹീദ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
12 കക്കാട് ഈസ്റ്റ് അബ്ദുസ്സലാം മാസ്റ്റര്‍ എട്ടുവീട്ടില്‍ കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
13 കരിമ്പില്‍ കദീജ കെ.കെ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
14 വെന്നിയൂര്‍ എം.പി ഹംസ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
15 കപ്രാട് ജയ്ഫര്‍ ആങ്ങാടന്‍ കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
16 മാട്ടില്‍ മുഹമ്മദ് അക്ബര്‍ സി.എച്ച് കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
17 കാച്ചടി ഫാത്തിമ പൂങ്ങാടന്‍ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
18 ചുള്ളിപ്പാറ സൌത്ത് സുഹറാബി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
19 ചുള്ളിപ്പാറ നോര്‍ത്ത് റുഖിയ തെകരത്തൊടിക കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
20 കുണ്ടലങ്ങാട് മന്‍സൂര്‍‌ കെ.കെ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
21 കരിമ്പില്‍ വെസ്റ്റ് സുബൈദ മണക്കടവത്ത് കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
22 കക്കാട് ഇക്ബാല്‍ കല്ലുങ്ങല്‍ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
23 കൊയ്ലിപ്പാടം ആരിഫ വലിയാട്ട് കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
24 മേലെചെന നൌഫല്‍ തടത്തില്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.എല്‍ ജനറല്‍
25 താഴെചെന നുസൈബ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
26 ചെറപ്പുറത്താഴം നസീന വലിയാട്ട് കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
27 തിരൂരങ്ങാടി മുഹമ്മദ് ഹുസൈന്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
28 ചന്തപ്പടി സുലൈഖ കാലൊടി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
29 ആസാദ് നഗര്‍ അബ്ദുല്‍ മജീദ് ചൂട്ടന്‍ കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
30 സി.കെ നഗര്‍ അബ്ദുറഹിമാന്‍ എം കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
31 സി.കെ നഗര്‍ സൌത്ത് അയ്യൂബ് ടി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
32 കുമ്പംകടവ് റംല കക്കടവത്ത് കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
33 വെഞ്ചാലി വഹീദ ചെമ്പ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
34 കിസാന്‍ കേന്ദ്രം ഉള്ളാട്ടില്‍ റസിയ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
35 കോട്ടുവാലപറമ്പ് അബു വി.വി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
36 തൃക്കുളം മുഹമ്മദ് അലി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
37 കോട്ടുവാലക്കാട് സി. ബുശ്റ അസീസ് കൌൺസിലർ സി.എം.പി വനിത
38 ആണിത്തറ ബാബുരാജന്‍ കെ.ടി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ എസ്‌ സി
39 പള്ളിപ്പടി അബ്ദുല്‍ റഹീം എം കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍