തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2015

മലപ്പുറം - കൊണ്ടോട്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 നീറ്റാണി സൈതലവി പറമ്പാടന്‍ കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
2 പനയംപറമ്പ് മനോജ് കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
3 ചെമ്മലപറമ്പ് സൌബിയ പി.പി കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
4 തുറക്കല്‍ നൌഷിദ പി.പി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
5 മുണ്ടപ്പലം മമ്മദീശ യു.കെ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
6 നീറാട് മൂസ്സ പലേക്കോടന്‍ കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
7 ചേപ്പിലിക്കുന്ന് നഫീസ ഇ കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
8 വട്ടപറമ്പ് അബ്ജുല്‍ ഹക്കീം വി കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
9 പാണ്ടിക്കാട് നാടിക്കുട്ടി പൊറ്റമ്മല്‍ കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ എസ്‌ സി
10 പഴയങ്ങാടി റസിയ എം കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
11 കൊണ്ടോട്ടി ടൌണ്‍ മുഹമ്മദ് റാഫി സി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
12 കാളോത്ത് അബ്ജുസ്സലാം കെ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
13 കോടങ്ങാട് റൈഹാന കെ.പി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
14 കുന്നത്തുംപൊറ്റ സൌദാമിനി കെ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
15 കൊട്ടുക്കര ശാഹിദ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
16 കാരിമുക്ക് അസ്മാബി കെ.കെ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
17 പൊയിലിക്കാവ് അഹമ്മദ്കബീര്‍ പി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
18 വാക്കത്തൊടി ആയിശാബി കെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
19 ചെമ്പാല മുഹമ്മദ് ഷാ മാസ്റ്റര്‍ അയ്യാടന്‍ കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
20 മുസ്ലിയാരങ്ങാടി അസ്മാബി നാനാക്കല്‍ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
21 മനാത്തൊടി ആമിന മനാത്തൊടി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
22 ചോലമുക്ക് ഷറീന കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
23 പുല്ലിത്തൊടി അദ്നാന്‍ കോട്ട കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
24 എന്‍.എച്ച്.കോളനി ഗീത പറമ്പീരി കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
25 മേലേപറമ്പ് മോതി പി.എന്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
26 കിഴക്കേചുങ്കം അബ്ദുസ്സമദ് കെ.കെ കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
27 കൈതക്കോട് അബ്ദുറഹിമാന്‍ കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
28 ചിറയില്‍ സുഹറാബി വി.പി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
29 ഇളനീര്‍ക്കര കദീജ കെ.പി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
30 പാലക്കപറമ്പ് ഷീബ കെ.സി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ ഐ യു എം.എല്‍ എസ്‌ സി വനിത
31 മേക്കാട് ഷറീന പാലക്കല്‍ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
32 മേലങ്ങാടി മറിയുമ്മ കെ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
33 ആലുംകണ്ടി അബ്ജുറഹിമാന്‍ പി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
34 ഹൈസ്കൂള്‍ പടി മുഹമ്മദാലി കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
35 പറമ്പാട്ട് അബ്ജു റഷീദ് ഇ.എം കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
36 നമ്പോലംകുന്ന് മുസ്തഫ ഒ.പി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
37 കാഞ്ഞിരപറമ്പ് മുസ്തഫ പുലാശ്ശേരി കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
38 തച്ചത്തുംപറമ്പ് രജനി പി.പി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ എസ്‌ സി വനിത
39 കുമ്മിണിപ്പാറ മിനിമോള്‍ സി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ എസ്‌ സി വനിത
40 കൊളത്തൂര്‍ സുലൈഖ കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത