അടുത്ത കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 09.01.2018 ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക്

Posted on Friday, December 29, 2017

അടുത്ത  കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 09.01.2018  ഉച്ചക്ക് 2 മണി ക്ക്  തദ്ദേശ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ചേംബറില്‍ വച്ച് .