കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 03.07.2023 തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 03.00 മണിക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനെക്സ് 2- ലെ ലയം ഹാളില്‍ വച്ച്  ചേരുന്നു