ഹരിതായനം-വാഹന പ്രചാരണ പരിപാടി   ജനുവരി 4 ലേക്ക്  മാറ്റി.

Posted on Thursday, January 3, 2019

ഹരിതായനം-വാഹന പ്രചാരണ പരിപാടി  ജനുവരി 4 ലേക്ക്  മാറ്റി

ഹരിതകേരളം മിഷന്‍ ഇന്നു (ജനുവരി 3) മുതല്‍  തുടങ്ങാനിരുന്ന വാഹന പ്രചാരണ യാത്ര ഹരിതായനം 2019 നാളെ (ജനുവരി 4) ത്തേയ്ക്ക് മാറ്റി. ഹരിതകേരളം മിഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ആശയങ്ങളും ബോധവല്‍ക്കരണ സന്ദേശങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തി സജ്ജമാക്കിയ വാഹനത്തിന്‍റെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍  നിന്നുള്ള പ്രചാരണ യാത്ര കരകുളം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷനില്‍  രാവിലെ 9.30 ന് നവകേരളം കര്‍മ്മപദ്ധതി ചീഫ് കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ശ്രീ. ചെറിയാന്‍ ഫിലിപ്പ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും. കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയില്‍  നിന്നുള്ള വാഹനം രാവിലെ 10.00 ന് കാസര്‍ഗോഡ് ഠൗണില്‍ ശ്രീ. എന്‍.എ. നെല്ലിക്കുന്ന് എം.എല്‍ .എ. ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും.