കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 26.10.2023 വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 02.30 മണിക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനെക്സ് 2- ലെ നവകൈരളി ഹാളില്‍ വച്ച് ചേരുന്നു