കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 15.06.2023 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10.30 മണിക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനെക്സ് 2- ലെ ലയം ഹാളില്‍ വച്ച്  ചേരുന്നു