ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തഴക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തഴക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എസ്.അനിരുദ്ധന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോട്ടേമല
മെമ്പറുടെ പേര് എസ്.അനിരുദ്ധന്‍
വിലാസം നെല്ലിക്കോമത്ത് തെക്കതില്‍, വെട്ടിയാര്‍, വെട്ടിയാര്‍-690558
ഫോൺ 04792357543
മൊബൈല്‍ 9446220609
വയസ്സ് 59
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി.ഡി.സി
തൊഴില്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഏജന്‍റ്, കൃഷി