ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്രീജിത്ത് എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 19
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെട്ടികുളങ്ങര
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രീജിത്ത് എസ്
വിലാസം ശ്രീ ഭവന്‍, കൈത വടക്ക്, ചെട്ടികുളങ്ങര-690106
ഫോൺ 04792348341
മൊബൈല്‍ 9349002625
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എ,എം.എഡ്
തൊഴില്‍ അധ്യാപകന്‍