ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുഭാഷ് .എസ്സ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൈത വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് സുഭാഷ് .എസ്സ്
വിലാസം കളീക്കല്‍തെക്കതില്‍, കണ്ണമംഗലം വടക്ക്, ചെട്ടികുളങ്ങര-690106
ഫോൺ 8075103393
മൊബൈല്‍
വയസ്സ് 29
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സെയില്‍സ്മാന്‍