ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അരുണ്‍ കുമാര്‍. ആര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കണ്ണമംഗലം വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് അരുണ്‍ കുമാര്‍. ആര്‍
വിലാസം പ്ലാപ്പളളില്‍ വീട്, കണ്ണമംഗലം വടക്ക്, ചെട്ടികുളങ്ങര-690106
ഫോൺ 8301910383
മൊബൈല്‍ 9656798022
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡി.സി.എസ്.ഇ(ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ കംമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് എഞ്ചിനിയറിംഗ്)
തൊഴില്‍