ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലത.എസ്സ് ശേഖര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കണ്ണമംഗലം തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ലത.എസ്സ് ശേഖര്‍
വിലാസം ഉത്രാടം, കണ്ണമംഗലം തെക്ക്, ചെട്ടികുളങ്ങര-690106
ഫോൺ 9562066411
മൊബൈല്‍
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്സി
തൊഴില്‍