ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്രീകുമാര്‍ ബി (സന്തോഷ്)വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാട്ടുവളളി
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രീകുമാര്‍ ബി (സന്തോഷ്)
വിലാസം ചെമ്മാന്‍കുളങ്ങര, ഈരേഴ വടക്ക്, ചെട്ടികുളങ്ങര-690106
ഫോൺ 9495847569
മൊബൈല്‍
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി,ഐ.ടി.ഐ
തൊഴില്‍