ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വീയപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വീയപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലില്ലി വര്‍ഗ്ഗീസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പായിപ്പാട് പടിഞ്ഞാറ്
മെമ്പറുടെ പേര് ലില്ലി വര്‍ഗ്ഗീസ്
വിലാസം നൈനാപറമ്പില്‍, , പായിപ്പാട്-690514
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847062540
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ഇല്ല