ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വീയപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വീയപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷീജാ സുരേന്ദ്രന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ത്രിവിക്രമപുരം
മെമ്പറുടെ പേര് ഷീജാ സുരേന്ദ്രന്‍
വിലാസം ഇളന്താശ്ശേരില്‍, കാരിച്ചാല്‍, പായിപ്പാട്-690514
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9526607220
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍