ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വീയപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വീയപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്യാമള പി ഡിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാരിച്ചാല്‍ വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്യാമള പി ഡി
വിലാസം തഴൂര്‍മഠത്തില്‍, കാരിച്ചാല്‍, പായിപ്പാട്-690514
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 6238687297
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്‍പതാം ക്ലാസ്
തൊഴില്‍ ഇല്ല