ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വീയപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വീയപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജയകൃഷ്ണന്‍ കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെളളംകുളങ്ങര
മെമ്പറുടെ പേര് ജയകൃഷ്ണന്‍ കെ
വിലാസം കീളത്ത്, വെളളംകുളങ്ങര, ഹരിപ്പാട്-690514
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9656244189
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍ സി
തൊഴില്‍ കൃഷി