ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വീയപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വീയപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജിറ്റു കുര്യന്‍ ഏബ്രഹാംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മേല്‍പ്പാടം തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ജിറ്റു കുര്യന്‍ ഏബ്രഹാം
വിലാസം ഇയ്യാംവിരുത്തില്‍, , മേല്‍പ്പാടം-689627
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446189864
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ
തൊഴില്‍ ഓഫീസ് ജോലി