ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വീയപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വീയപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രഞ്ജിനി ചന്ദ്രന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തുരുത്തേല്‍ ഭാഗം
മെമ്പറുടെ പേര് രഞ്ജിനി ചന്ദ്രന്‍
വിലാസം മേട്ടുംതറ, , പായിപ്പാട്-690514
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9526694735
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല