ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മാന്നാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മാന്നാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വി കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുട്ടംപേരൂര്‍ ഡി
മെമ്പറുടെ പേര് വി കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍
വിലാസം വേലന്‍ പറമ്പില്‍, കുട്ടമ്പേരൂര്‍, കുട്ടമ്പേരൂര്‍-689623
ഫോൺ 04792312998
മൊബൈല്‍ 9446938585
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്സ്.എസ്സ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ജ്യോതിഷം, വാസ്തു വിദ്യ