ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മാന്നാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മാന്നാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മധു കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് സ്വിച്ച് ഗിയര്‍ ഡിവിഷന്‍
മെമ്പറുടെ പേര് മധു കെ
വിലാസം പുഴയോരം, കുട്ടമ്പേരൂര്‍, കുട്ടമ്പേരൂര്‍-689623
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446793006
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ എഞ്ചിനിയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ
തൊഴില്‍ കൃഷിക്കാരന്‍