ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മാന്നാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മാന്നാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സലിം പടിപ്പുരയ്ക്കല്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുരട്ടിക്കാട് എ
മെമ്പറുടെ പേര് സലിം പടിപ്പുരയ്ക്കല്‍
വിലാസം പടിപ്പുരയ്ക്കല്‍, കുരട്ടിക്കാട്, മാന്നാര്‍-689622
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946611919
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്