ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മാന്നാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മാന്നാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷൈന നവാസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മാന്നാര്‍ ടൌണ്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഷൈന നവാസ്
വിലാസം നമ്പോക്കാവില്‍ കിഴക്കേതില്‍, മാന്നാര്‍, മാന്നാര്‍-689622
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9562407910
വയസ്സ് 35
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ്സ് റ്റു
തൊഴില്‍ വീട്ടമ്മ