ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചെറിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചെറിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വത്സമ്മ സോമന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മാമ്പ്ര
മെമ്പറുടെ പേര് വത്സമ്മ സോമന്‍
വിലാസം സുമേഷ് ഭവന്‍, ചെറിയനാട്, മാമ്പ്ര-689508
ഫോൺ 9947110486
മൊബൈല്‍ 9947110486
വയസ്സ് 61
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്‍പതാം ക്ലാസ്സ്
തൊഴില്‍ പൊതുസേവനം